Logo PANS
10 czerwca 2021

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PANS w roku akademickim 2021/2022


Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PANS w roku akad. 2021/2022.

Wnioski należy składać w sekretariacie instytutu.

Terminy składania wniosków:

I termin: do 30 lipca 2021 r.
II termin: do 30 września 2021 r. (w miarę posiadanych wolnych miejsc).

WAŻNE: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami!