Logo PANS

13 czerwca 2023

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta w roku akad. 2023/2024

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PANS w roku akad. 2023/2024. Wnioski należy składać w sekretariacie instytutu. Terminy składania wniosków: I termin: do 31 lipca 2023 r.II termin: do 30 września 2023 r. (w miarę posiadanych wolnych miejsc). WAŻNE: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami!