Kontakt

Dane teleadresowe:

Dom Studenta PANS

w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1F

37-700 Przemyśl

mgr Mateusz Ryś  – Kierownik Domu Studenta : tel. (16) 73 55 313
e-mail: mateusz.rys@pwsw.eu

Recepcja Domu Studenta : (16)  73  55  145