Logo PANS

Kontakt

Dane teleadresowe:

Dom Studenta Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1F

37-700 Przemyśl

mgr Mateusz Ryś  – Kierownik Domu Studenta : tel. (16) 73 55 313
e-mail: m.rys@pansp.pl