Logo PANS
21 czerwca 2022

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PANS na rok akademicki 2022/2023


Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PANS w roku akad. 2022/2023.

Wnioski należy składać w sekretariacie instytutu.

Terminy składania wniosków:

I termin: do 30 lipca 2022 r.
II termin: do 30 września 2022 r. (w miarę posiadanych wolnych miejsc).

WAŻNE: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami!