Logo PANS
13 czerwca 2023

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta w roku akad. 2023/2024


Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PANS w roku akad. 2023/2024.

Wnioski należy składać w sekretariacie instytutu.

Terminy składania wniosków:

I termin: do 31 lipca 2023 r.
II termin: do 30 września 2023 r. (w miarę posiadanych wolnych miejsc).

WAŻNE: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami!