Logo PANS

10 czerwca 2021

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PANS w roku akademickim 2021/2022

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PANS w roku akad. 2021/2022. Wnioski należy składać w sekretariacie instytutu. Terminy składania wniosków: I termin: do 30 lipca 2021 r.II termin: do 30 września 2021 r. (w miarę posiadanych wolnych miejsc). WAŻNE: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami!