Logo PANS

21 czerwca 2022

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PANS na rok akademicki 2022/2023

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PANS w roku akad. 2022/2023. Wnioski należy składać w sekretariacie instytutu. Terminy składania wniosków: I termin: do 30 lipca 2022 r.II termin: do 30 września 2022 r. (w miarę posiadanych wolnych miejsc). WAŻNE: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami!